Vg2 Brønnteknikk Nettbasert Kurs. 19.Juli-November 2021

Nettbasert kurs med oppstart 19.Juli 2021

PrisNOK25 000,00 ekskl. mva.
 • Produktinfo
 • Undervisningen
 • Eksamen informasjon
 • Benytte Lånekassen
 • Opptakskrav
 • Avmelding
 • Ofte stilte Spørsmål
 • Dette lærer du
 • Relaterte kurs
 • Betaling

Vurderer du å kurse deg mot en jobb offshore? Riggutdanning tilbyr ett interessant og lærerikt kurs i Vg2 Brønnteknikk.

 

 

Bestått eksamen og relevant fagbrev er en del av Norsk Olje og Gass kvalifikasjonskrav til jobb offshore innenfor boring og brønnfagene.

Kurset er ett nettstudie som gir deg undervisning og tett oppfølging som tidligere, men uten krav til oppmøte i klasserom.  Kurset består av e-læring med oppgaveløsing og live-streamet repetisjonskvelder der lærer tegner og forklarer på tavlen. Kursdeltakerne kan da stille spørsmål på direkten og ellers sende inn sine spørsmål på mail eller ta kontakt via telefon gjennom hele kurset.

Studiet er ett godt alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning, og gir deg større frihet til å følge undervisningen der du bor. Du følger e-læring som inkluderer video-opptak av undervisningen når det passer deg, dette gjør det enklere å kombinere studie med jobb, reise og familieliv.

 

Eksamen avholdes i ditt fylke. Eksamen er ikke nettbasert, du må møte opp på eksamensstedet i ditt fylke på fastsatt deksamensdato. Se mer under fanen EKSAMEN

 

Kurset med bestått eksamen kvalifiserer til stillinger som:

Dekksarbeider (DVO, Roustabout)

Boredekksarbeider (BVO, Roughneck)

Andre operatør stillinger i service bedrifter som leverer bore- og brønn tenester.

 

Les siden ''Ofte stilte spørsmål'' og de andre informasjonsfanene før du melder deg på kurs.

 

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen foregår gjennom e-læring, dette gjør det mulig for kursdeltakere å arbeide med kurset når det måtte passe. En gjennomgår e-læring og besvare oppgaver som skal sendes inn til Riggutdanning. Har du spørsmål underveis, kan du kontakte Riggutdanning på email eller telefon.

I tillegg tilbyr vi repetisjonskvelder som blir live-streamet via Teams, der har kursdeltakerne mulighet til å stille spørsmål på direkten. Merk: datoer for repetisjon kan bli flyttet på kort varsel hvis lærer blir forhindret. Repetisjonskveldene har valgfri deltakelse og kursdeltaker kan få tilgang til opptak hvis han/hun blir forhindret og ikke kan delta på live-sendingen.

Kurset avsluttes med eksamensforberedelse via Teams, hvor vi gjennomgår tidligere gitte eksamener.
Kursdeltakerne har selv ansvar for egen selvstudie og passe på å arbeide med kurset frem mot eksamen.

Fagene i læreplanen:
Geologi
Boreteknologi
Produksjon
Brønnvæsker
Brønnkontroll
HMS

Etter endt kurs:
Ved bestått kurs vil kursdeltaker få tilsendt kursbevis på utført opplæring i Brønnteknikk, i henhold til læreplan. Ved bestått privatist eksamen vil kursdeltaker få tilsendt bevis på dette fra fylkeskommunen.

Eksamen avholdes i ditt fylke. Eksamen er ikke nettbasert, du må møte opp på eksamensstedet i ditt fylke på fastsatt deksamensdato.

 

Fylkeskommunene er ansvarlig for eksamen.

Kurset avsluttes med tverrfaglig offentlig eksamen (BRT2004) som normalt holdes i mai/juni og november/desember.
Oppmelding til eksamener må gjøres av deltakeren selv via påmeldingsportalen til fylkeskommunene. Vi vil informere kursdeltakeren om oppmelding til eksamen.
Norsk olje og gass har eksamen retningslinjer som sier: For å være kvalifisert til arbeid innenfor boring, skal det avlegges en tverrfaglig privatist eksamen (BRT2004). I tillegg holdes det 3 eksamener i programfagene, de er ikke ett Norsk olje og gass krav. Men det er ett Lånekassen krav å ta alle 4 eksamener hvis du benytter deg av lån/stipend.

 

Ny portal for oppmelding til eksamen vil bli tattt i bruk av fylkeskommunene. Det vil si at www.privatistweb.no utgår for de fleste fylker. Ny portal for oppmelding til eksamen er https://privatist.inschool.visma.no . Riggutdanning AS vil informere om oppmelding til eksamen i forbindelse med kursoppstart.

 

Bor du i Nordland fylke? Da vil ikke oppmelding til eksamen foregå via privatistweb.no, men direkte til skolen i Nordland hvor du skal ta eksamen. Oppmelding innen fristen 1. februar (vår) og 15 september (høst) og du benytter nettsiden: Oppmelding til eksamen - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

 

Eksamensdatoer Mai og Juni 2021:

BRT2006 Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold, 10.November 2021
BRT2004 Tverrfaglig eksamen, 17.November 2021
BRT2003 Hms og kvalitet, 19.November 2021
BRT2005 Leting og boring, 25.November 2021
Neste mulighet for å ta eksamen blir Mai/Juni 2022.

 På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettsiden NDLA.no. Internett og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.

Eksamensforberedelse:

Riggutdanning AS tilbyr tett oppfølging og forberedelse til eksamen.

 

 

 

 

Eksamen veiledningen nedenfor vil du også få tilsendt fra Riggutdanning AS ved kursstart.

Privatisteksamen i Brønnteknikk
Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund har en retningslinje 024 som har angitt kvalifikasjonskrav for personer som skal arbeide med bore- og brønnoperasjoner offshore og som ikke har fagbrev i boreoperatørfaget eller brønnfagene. I følge denne retningslinjen trenger man bare skriftlig tverrfaglig eksamen i Vg2 brønnteknikk (BRT2004). Denne eksamen gir, sammen med annen relevant utdanning og praksis, kompetanse til å arbeide på boredekket som boreoperatør. Dersom man vil benytte seg av mulighet til å få omgjort lånekassen lån til stipend, må man imidlertid ta alle 4 eksamenene. Riggutdanning AS anbefaler alle sine kursdeltakere å ta alle eksamener hvis en har mulighet.


Støtteordninger:

Lånekassen: Du kan søke om skolepenger og lån hos Lånekassen som dekker utgiftene med kurset. Pass på å søke Lånekassen snarest etter at du bestemt deg for å ta kurs.

Organisert?: Mange fagforeninger har ett utdanningsstipend hvor medlemmene kan søke om ca.5000kroner i stipend til kurs.

Bruk av Lånekassen:
Lånekassen krever at de som benytter seg av deres støtte ordninger skal ta alle 4 eksamener (1 tverrfaglig og 3 i programfag).

Alle vil vanligvis ha rett på skolepenger fra Lånekassen som dekker kursavgiften. skolepengene utbetales som lån. Om en kan få omgjort noe av lånet til stipend avhenger blant annet av søkerens inntekt. Dette må hver enkelt søker undersøke med Lånekassen.

Når du søker Lånekassen på www.lanekassen.no:

Velg: Høyere og annen utdanning

Velg Lærestred: Riggutdanning AS

Velg Studiebelsatining: Heltid

Skal kursavgiften betales med midler fra lånekassen bør en søke om Stipend og maksimalt lån eller Stipend og begrenset lån for at beløpet skal dekke kursavgiften. Søker du kun om stipend vil dette beløpet vanligvis bli for lavt til å kunne dekke kursavgiften.

Ved kjøp av kurset på www.riggutdanning.no: 

Jeg har fått innvilget lån fra lånekassen til å betale kurset med, men får ikke utbetaling før kurset starter. Hvordan kan jeg melde meg på?

Hvis du prøver å kjøpe kurset i nettbutikken, men ikke får velge kjøp med faktura og ikke har midler på kort til å kunne betale på forskudd. Da kan du ta kontakt med Riggutdanning på email eller telefon og informere oss om at du har signert lånepapirer med lånekassen og vi vil manuelt registrere deg som kursdeltaker. Vi sender deg faktura som kan betales når lånekassen gjør utbetaling av lån etter kursstart. 

 

Link til lånekassen sine sider om Høyere og annen utdanning:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/soknader/soknad-om-stotte-til-utdanning-i-norge1/hoyere-utdanning/

 

Opptakskrav:


Vi har ingen formelle opptakskrav til kurset. Alle som vil ta kurs, kan delta på Vg2 Brønnteknikk.  Kravene til utdanning og arbeidserfaring er det arbeidsgiverne som stiller når en skal søke jobb. Jobbsøker bør ha relevant fagbrev, eller 5-års relevant arbeidserfaring
Se Norsk Olje- og Gass retningslinjer 024: Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

Avmelding (Viktig informasjon):
Etter påmelding til kurs med oppstart 19.Juli 2021, vil du kunne melde deg av frem til og med 16. Juli 2021, men da mot gebyr. Merk deg at avmelding i de 3 ukene før kursstart vil medføre gebyr som er beskrevet nedenfor. Etter 16.Juli 2021 er påmeldingen bindende.


-Kurs avmelding må gjøres skriftlig til post@riggutdanning.no . Dette er gebyrfritt frem til 3 uker før kursstart, etter dette gjelder disse betingelsene:
- Avmelding 3 uker til 3 dager før kursstarten 19. juli, påløper gebyr: 3500kr.
- Avmelding to dager eller mindre før kursstart 19.Juli og ved påbegynt kurs må hele kursavgiften betales.
Manglende betaling av faktura vil føre til inkasso.

Leting, boring og komplettering:

 • Gjøre greie for den geologiske jordhistorien og sammenhengen mellom geologien og petroleumsindustrien
 • Forklare bruken av ulike letemetoder
 • Gjøre greie for ulike metoder og utstyr for logging og testing
 • Forklare hvordan en utfører kjerneboring, og hvorfor en gjør det
 • Regne ut trykk og trykkgradienter som kan oppstå i brønner
 • Gjøre greie for oppbyggingen av og virkemåten til ulike typer brønnsikringsutstyr
 • Bruke metoder og prosedyrer for trykkontroll under boreoperasjoner i en simulator
 • Gjøre greie for de vanligste boreoperasjonene og utstyret som blir brukt
 • Gjøre greie for faste og flytende installasjoner og beskrive hovudsystemene som finnnes om bord
 • Gjøre greie for hvordan en brønn blir bygd, forklare formålet med fôringsrør og brønnhovedsystemet, behovet for sementering og metodene som blir brukt til sementering
 • Gjøre laboratorieforsøk med ulike brønnvæsker og gjøre greie for hovudfunksjonene til brønnvæsker, sammensettingen av og egenskapene til ulike typer brønnvæsker
 • Forklare oppbyggingen av og virkemåten til de vanligste hydrauliske, pneumatiske og elektriske anleggene i forbindelse med boring og brønnserviceoperasjoner
 • Gjøre greie for ulike kompletteringsmetoder
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsbrønner, produksjonsrør, brønnhovedutstyr og ventiltre
 • Gjøre greie for havbunnkompletterte brønner, virkemåten til og styringsprinsippene for kontrollsystemet

Produksjon og Brønnvedlikehold:

 • Gjøre greie for drivmekanismer i reservoar, strømmingsgang og trykkfall gjennom reservoar, brønn og overflateutstyr
 • Gjøre greie for oppbyggingen av produksjonsrør, ventiltre og prosessanlegg
 • Gjøre greie for årsaker til produksjonsproblem og tiltak for å løse disse
 • Beskrive de vanligste metodene og prosedyrer som blir benyttet for brønnvedlikehold
 • Forklare ulike brønndrepingsmetoder
 • Gjøre greie for formålet med kabel-, kveilerør og hydrauliske røroperasjoner
 • Gjøre greie for hovedprinsippene for produksjonsprosessen
 • Gjøre greie for ulike transportsystem for olje og gass

HMS og Kvalitet:

 • Arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres trygghet og helse, og til det indre og ytre miljøet, i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Gjøre greie for faremomentene ved å arbeide på trykksatt utstyr og levende brønner, og for gjeldende regelverk for slikt arbeid
 • Bruke verktøy for avviksrapportering og sikker jobbanalyse
 • Rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver, på både norsk og engelsk
 • Dokumentere grunnleggende trygghets- og beredskapsopplæring, VHF-radiokurs, relevant krankurs og stroppekurs i samsvar med gjeldende retningslinjer for arbeid på sokkelen

For å reise offshore må en som minimum ha offshore helseattest og GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Andre relaterte kurs som anbefales for å bedre sine jobbmuligheter innenfor boring er:

G11 - Stropp
G20 - Hydraulisk kran
SRC/VHF Radiokurs
Riggerkurs

Fallsikring 

G4 Traverskran

De nevnte kursene holdes av kursleverandører i hele landet. Riggutdanning AS leverer kun kurs i Vg2 Brønnteknikk kurs.

 

Utgifter og betalingsalternativer når en bestiller kurs i Vg2 Brønnteknikk:

Vg2 Brønnteknikk kursavgift, kroner 25000,- Betales ved å legge kurs i handlevogn og utføre kjøp på nettsiden.

I Mai 2021 kjøres en kampanje som gir 8% avslag på kurs pris. Det gir en kampanjepris på 23000 kroner i ved påmelding i Mai.

Betalingsalternativer ved kjøp av kurs er: Faktura, Visa/Mastercard eller Svea Delbetaling.

En automatisk kredittsjekk vil avgjøre hvilke betalingsalternativer som blir tilgjengelig for kunden når netthandelsen utføres.

 

Depositum, kroner 3500,- for reservasjon av kursplass frem til kursavgfiten er betalt og for lån av lærebøker. Kan kun betales med faktura som vil bli tilsendt på email etter Vg2 Brønnteknikk orderen er registrert. Depositum refunderes når lærebøker er returnert til Riggutdanning AS etter endt kurs. Kursdeltaker betaler fraktutgift ved retur av lærebøker. OPPDATERT 14.Mai 2021: Depositum utgår da Riggutdanning AS faser ut bruken av lærebøker.

Eksamensavgift(er), kroner 1186,- per eksamen. Betales til fylkeskommunen ved oppmelding til eksamen. Riggutdanning AS gir informasjon om oppmelding til eksamen. Riggutdanning AS tar forbehold om at eksamensavgiften kan bli justert, og at dette er utenfor vår kontroll.

 

Jeg får ikke velge faktura/delbetaling kun kortbetaling, hvorfor?

Ved kjøp av kurs i nettbutikken vil det bli gjort en automatisk kredittsjekk som avgjør om en får velge faktura/delbetaling eller om en må betale på forskudd med kort. Får du ikke frem annen betalingsmåte enn kortbetaling, er det altså et resultat av kredittsjekken som er gjort av Svea Finans. 

 

Jeg har fått innvilget lån fra lånekassen til å betale kurset med, men får ikke utbetaling før kurset starter. Hvordan kan jeg melde meg på?

Hvis du prøver å kjøpe kurset i nettbutikken, men ikke får velge kjøp med faktura og ikke har midler på konto til å kunne betale på forskudd. Da kan du ta kontakt med Riggutdanning AS via epost og informere oss om at du har signert lånepapirer med lånekassen. Så skal vi se om vi ikke kan få hjelpe deg videre.