Is this course in english?
-    No, only in norwegian.

Hvor stor er sannsynligheten for at jeg får jobb etter endt kurs?
-    Det er dessverre ikke mulig å si noe om hvor sannsynlig det er at hver enkelt får jobben de ønsker. Her er det mye som spiller inn, for å nevne noe:
o    Din arbeidserfaring og referanser
o    Din CV og hva relevante kurs og sertifikater du har for jobben du søker.
o    Din evne til å søke jobber og hvilke jobber du søker på, om du er en aktiv søker, søker du kun på en type jobb eller søker du på det meste.
-    Å kurse seg for jobb offshore er en satsing som en selv må bestemme seg for om en ønsker å gjøre.

Er kurs i Brønnteknikk det samme som å gå vanlig videregående skole?
-    Nei, de som går vanlig VGS er rettselever som vil ha rett på læreplass så lenge det er læreplasser tilgjengelig. Kurs i brønnteknikk følger samme læreplanen som videregående skole. Når det gjelder spørsmål om mulighet til å søke som lærling, kan du lese nedenfor.

Blir jeg lærling etter endt kurs?
-    Nei, det som er vanlig er å starte som hjelpearbeider og bli opplært på arbeidsplassen uten at en går som lærling. Men en vil også kunne søke som lærling, hos oof.no. De har en egen søknadsportal for de som ikke har gått vanlig videregående skole i Brønnteknikk. Noen ganger behøver bedriftene mer lærlinger en de kan få fra vanlig videregående skole, da kan bedriftene plukke fra denne listen.

Kan jeg som svensk/dansk ta kurset?
Ja hvis du har norsk d-nummer. Dette kan du søke om via skatteetaten sine nettsider.

Får jeg automatisk jobb etter endt kurs?
-    Nei, kurset dekker en del av NOG retningslinjer for å arbeide innenfor boring. Du må selv søke jobber.

Hvem tar dette kurset?
-    De som ønsker seg offshore å jobbe innen boring og brønn.
-    De som allerede jobber offshore innen andre yrker som ønsker seg jobb innen boring og brønn.
-    Andre tilknyttet olje og gass industri som ønsker å lære mer om leting, boring og komplettering/produksjon.

Kan jeg ta dette kurset selv om jeg er i full jobb og har familie?
-    Ja, kurset er tilrettelagt for at det skal kunne fullføres selv om en er i full jobb. Hvor mange timer en i snitt må sette av hver uke blir individuelt, men minimum ca. 10 timer hver uke bør en ta seg tid til.

Hvordan er arbeidsmarkedet?
-    Riggutdanning henviser til nyheter i media og mengde stillingsutlysninger. Det har vært gode tider med stort behov for arbeidere innen denne bransjen. Høst/vinteren 2022 vil være preget av at en del rigger går av kontrakt,men det ventes tildeling og oppstart av nye kontrakter i løpet av 2023. I følge rigg markedsanalyser vi leser om i media forventes det utsolgt rigg marked i slutten av 2023 eller i løpet av 2024. Regjeringen gav oljeselskapene Oljeskattepakken, det gjør det gunstig for selskapene å planlegge utbygging av olje og gass felt som har vært funnet, men utbyging ikke besluttet. Oljeskattepakken fikk fart på prosjektene, dette medfører derfor svært høy boreaktivitet de kommende årene. Rigg bransjen ser ut til å få noen gode år med stort behov for rigg personell.

Hvorfor skal jeg ta kurset hos Riggutdanning?
-    Riggutdanning har holdt brønnteknikk kurs siden 2013, og får gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne våre. Kurset er interessant, lærerikt, og det skal være enkelt å kontakte oss om en har spørsmål til det å jobbe offshore eller spørsmål til noen av fagene. Vårt nye nettbaserte kurs er blitt godt mottatt av våre kursdeltakere. Med live-streamet repetisjonskvelder får alle mulighet til å delta i diskusjoner, stille spørsmål på direkten og få forklaringer vist på tavle.

Får jeg kursbevis?
-    Ja du får tilsendt kursbevis fra Riggutdanning AS på gjennomført opplæring i henhold til læreplan og ved bestått eksamen vil du få dette som eget bevis fra din fylkeskommune.

Hva om jeg ikke klarer å fullføre kurset før eksamen?
-    Det skal ikke være noe problem å fullføre kurset før eksamen, men det er mye å lære på få måneder. Hver enkelt må selv ta ansvar for å sette av nok tid til kurset frem mot eksamen.

Hva om jeg får avslag hos Lånekassen og ikke klarer å betale kursavgiften?
-     Etter fristen for avmelding er passert må kursavgiften betales selv om kursdeltaker får avslag hos lånekassen. Hvis kursdeltaker skulle få avslag hos lånekassen, vil kursdeltaker kunne søke Svea Finans om delbetaling av faktura.

Hvilken lønn kan en forvente som dekk - og boredekksarbeider?

Startlønn uten overtid kan en gå ut fra ca.740 000 kr.  Avhengig av ansienitet i stilling, beredskapsoppgaver og overtid vil lønn ligge i område 740 000 - 950 000 kr.

 

iStock-176776676 (2)